Giới thiệu

Shop Max Sướng là hệ thống bán lẻ và phân phối các dòng bàn nghế, tủ chất liệu gỗ, gỗ ép, nhựa toàn quốc.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

Trở thành hệ thống bán lẻ và phân phối bàn, nghế nhựa, gỗ, gỗ ép tốt trên việt nam

Giá trị cốt lõi

Giá trị Shop Max Sướng cam kết mang lại cho khách hàng, nhân viên và xã hội

  1. Khách hàng là trên hết có nghĩa là mỗi việc chúng ta làm chỉ có giá trị khi thực sự mang lại lợi ích cho khách hàng, đối tác.
  2. Liên tục cải tiến để luôn dẫn đầu.
  3. Tinh thần phối hợp vì ở Shop Max Sướng, bạn sẽ không có kết quả tốt nếu không phối hợp.
  4. Phát triển nhân lực vì con người với năng lực cao sẽ tạo lợi thế cạnh tranh và thành công vượt trội cho tổ chức.
  5. Cam kết hành động để vượt qua khó khăn và đạt được thành công lớn.