Tranh cá chép lý ngư vọng nguyệt phúc đức

750.000

  • Tranh gỗ Lý Ngư Vọng Nguyệt (Cá chép trông trăng)
  • Kích thước: Rộng 37 Cm Dài 107 Cm Dầy 4 Cm
  • Chất liệu: Gỗ hương đỏ (Gỗ hương Padouk)
Đặt trước (hàng về sau 12-14 ngày)